Povratak na prethodnu stranicu

PODR. U POSTUPKU ZAŠTITE


Spomenik prirode Gradski park u Vršcu (uskladjivanje sa Zakonom o zaštiti prirode)

Tekst Studije zaštite je usklađen sa Zakonom o zaštiti prirode i izmenama Zakona o zaštiti prirode. Studija je  zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02- 353  dana, 9.03.2011. Studija je dostavljena  Skupštini opštine Vršac dana  31.5.2011. godine.

Ukupna površina: 6,7 ha (smanjenje 0,38 ha).


Predeo izuzetnih odlika “Karaš Nera”

Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02- 2187  dana, 30.12.2011. godine. Studija je predata na usvajanje resornom Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dana: 30.12.2012. godine.


SP Park Instituta u Sremskoj Kamenici (uskladjivanje sa Zakonom o zaštiti prirode)

Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-1617 dana, 27.09.2011. godine. Studija je predata na usvajanje Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, dana 29.9.2011. godine.


Nacionalni park Fruška gora (revizija)

Za potrebu donošenja Zakona o Nacionalnom parku Fruška gora, izrađena je Stručno dokumentaciona osnova.

Ukupna površina: 26.672 ha, povećanje površina za 1.279 ha,  režimi zaštite (I stepen 933 ha; II stepen 17.748 ha; III stepen 7.994 ha).

Proširenjem granica Nacionalnog parka obuhvaćena su značajna, pretežno stepska i šumo-stepska staništa u okruženju.

Studija je izrađena i zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-1832, dana 9.11.2011.godine. Studija je predata na usvajanje resornom Ministarstvu 9.11.2011. godine.

Održane su dve javne rasprave, 1.12.2011. i 15.12.2011, na kojima nije bilo posebnih primedbi.


Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja“. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode broj: 02 - 950,  dana: 29.05.2013. godine. Studija je dostavljena Vladi AP Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine radi donošenja akta o zaštiti.

Pod zaštitom se nalazi 3010,67ha, a  određena je i zaštitna zona površine od 4165,39 ha.


Spomenik prirode Jurišina humka (uskladjivanje sa Zakonom o zaštiti prirode)

U skladu sa novim propisima u studiji zaštite određene su granica zaštitne zone. Studija je usklađena sa izmenama Zakona o zaštiti prirode koji se odnose na režime, mere i  koncept zaštite i razvoja, kao i usklađivanje interesa zaštite i korišćenja prirodnih resursa od zainteresovanih strana, kao korisnika prostora. Studija je završena i zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-2042, dana 14.12.2011., predata 23.12.2011. opštinskoj upravi u Žablju za potrebe donošenja novog akta o zaštiti.

Ukupna površina: 0,23 ha, režimi zaštite (II stepen 0,18 ha; III stepen 0,05 ha).


Spomenik prirode Čarnok (uskladjivanje sa Zakonom o zaštiti prirode)

U postupku revizije Spomenika prirode, sačinjena je i dopunjena studija o zaštiti područja, u skladu sa izmenama Zakona o zaštiti prirode. Dopunjeni su podaci o korisnicima prostora, rešavane konfliktne situacije sa neposrednim korisnicima prostora (poljoprivredne površine, preoravanje podnožja kružnog bedema, arheološka iskopavanja).

Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02- 96 dana, 20.01.2012.  Studija je predata opštinskoj upravi Vrbas za potrebe donošenja novog akta o zaštiti dana 23.1.2012. godine.

Ukupna površina: 3,22 ha, režimi zaštite (II stepen 2 ha; III stepen 1,22 ha).


Spomenik prirode Lesni profil ciglane u Rumi (prva zaštita)

Studija je izrađena i zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-137, dana 27.01.2012. Predata na usvajanje SO Ruma dana 1.2.2012. godine.

Ukupna površina: 8,46 ha .


Spomenik prirode Park u Alibunaru (prva zaštita)

Studija je izrađena i zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-167, dana 03.02.2012. Predata na usvajanje SO Alibunar 9.02.2012. godine.

Ukupna površina: 1,94 ha .


Specijalni rezervat prirode Karađorđevo (uskladjivanje sa Zakonom o zaštiti prirode)

Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02- 186  dana, 9.02.2012. godine. Studija je predata na usvajanje resornom Ministarstvu  dana  9.02.2012. godine.


Park prirode „Rusanda“

Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02- 1952,  dana: 01.12.2011. godine. Studija je dostavljena Vladi AP Vojvodine, odnosno  Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, radi donošenja akta o zaštiti Parka prirode “Rusanda”.


Park prirode „Begečka jama“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio reviziju  studije zaštite Parka prirode “Begečka jama”. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02 - 291,  dana: 05.03.2012. godine. Studija je dostavljena Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada radi donošenja Odluke o zaštiti.
Revizijom je povećana površina PP “Begečka jama” sa 379.4 ha na 489.5 ha. Određena je i zaštitna zona površine od 387.75 ha.


Park prirode "Tikvara"

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio reviziju  studije zaštite Parka prirode “Tikvara”. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02 - 441,  dana: 18.03.2013. godine. Studija je dostavljena Opštinskoj upravi Opštine Bačka Palanka radi donošenja Odluke o zaštiti.

Revizijom je povećana površina PP “Tikvara” sa 508,1357 ha na 554,0055 ha. Određena je i nova zaštitna zona površine od 351,7797 ha.


Park prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio reviziju  studije zaštite Parka prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02 - 602,  dana: 03.04.2013. godine. Studija je dostavljena Vladi AP Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine radi donošenja akta o zaštiti.

Revizijom je povećana površina  sa 391,73 ha  na  970,73 ha. Određena je i  zaštitna zona površine od 4174,91 ha


Spomenik prirode: “Hrast luznjak na Petrovaradinskoj tvrdjavi”

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Spomenika prirode “Hrast lužnjak (Quercus robur L.) na Petrovaradinskoj tvrđavi”. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-601, dana 03.04. 2013. godine. Studija je dostavljena Gradu Novom Sadu – Upravi za zaštitu životne sredine radi donošenja akta o zaštiti.


Park prirode „Jegrička“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio reviziju  studije zaštite Parka prirode „Jegrička“. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02 - 628,  dana: 05.04.2013. godine. Studija je dostavljena Vladi AP Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine radi donošenja akta o zaštiti.

Revizijom je povećana površina PP „Jegrička“sa 1144,81 ha na 1193,19 ha. Određena je i zaštitna zona oko PP „Jegrička“ površine od 6896,55 ha.


Park prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Parka prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode broj: 02 - 719,  dana: 18.04.2013. godine. Studija je dostavljena Vladi AP Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine radi donošenja akta o zaštiti.

Pod zaštitom se nalazi 306,68ha, a  određena je i zaštitna zona površine od 2405,16 ha.


Spomenik prirode “Stabla tise na Paliću“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Spomenika prirode “Stabla tise na Paliću“, kao zaštićeno područje III kategorije lokalnog značaja. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-723, dana 19.04. 2013. godine. Studija je dostavljena Gradu Subotici – Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, na dalju proceduru radi donošenja akta o zaštiti.


Park prirode „Ponjavica“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio reviziju  studije zaštite Parka prirode „Ponjavica“. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02 - 1982,  dana: 19.12.2012. godine. Studija je dostavljena Gradskoj upravi Grada Pančeva radi donošenja Odluke o zaštiti Parka prirode „Ponjavica“.

Revizijom je povećana površina PP „Ponjavica“sa 133,64 ha na 302,96 ha. Određena je i zaštitna zona oko PP „Ponjavica“površine od 678,57 ha.


Specijalni rezervat prirode „Zasavica“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio reviziju studije zaštite Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode broj: 02 - 1080,  dana: 18.06.2013. godine. Studija je dostavljena Vladi Republike Srbije, odnosno ministrarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja radi donošenja Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“. Revizijom je povećana površina pod zaštitom sa 670,99ha na 1128,55ha. Površina  zaštitne zone je povećana sa 1150 ha na 3462,65 ha


Spomenik prirode: “Stari park kod Sonte“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Spomenika prirode Stari park kod Sonte“, kao zaštićeno područje III kategorije lokalnog značaja. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-796, dana 07.05. 2013. godine. Studija je dostavljena Opštini Apatin  –radi donošenja akta o zaštiti. Površina ovog spomenika prirode iznosi 4,1122ha.


Spomenik prirode: “Drvored koprivića u Radničkoj ulici u Novom Sadu“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Spomenika prirode “Drvored koprivića u Radničkoj ulici u Novom Sadu“, kao Stručno-dokumentacionu osnovu za uspostavljanje zaštite. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 02-2066, dana 06.12. 2013. godine. Studija je dostavljena Skupštini grada Novog Sada na dalju procedure radi donošenja akta o zašiti.


SPOMENIK PRIRODE »AMERIČKI PLATAN U LETNJIKOVCU EPARHIJE BAČKE U NOVOM SADU«

SPOMENIK PRIRODE »ŽUPANIJSKI PARK U SOMBORU«

SPOMENIK PRIRODE »STABLO GINKA KOD HOTELA PARK U NOVOM SADU«

Spomenik prirode "Dva stabla tise na salašu kod Novog Orahova"

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Spomenika prirode "Dva stabla tise na salašu kod Novog Orahova".

Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 03-1447; dana 30.07.2014.godine.

Studija je dostavljena skupštini opštine Bačka Topola na dalju proceduru radi donošenja akta o zaštiti.


Spomenik prirode "Stablo paulovnije na Gladnošu"

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Spomenika prirode "Stablo paulovnije na Gladnošu".

Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 03-1448; dana 30.07.2014.godine.

Studija je dostavljena skupštini opštine Inđija na dalju proceduru radi donošenja akta o zaštiti.


Spomenik prirode "Stablo bresta kod Torka"

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite Spomenika prirode "Stablo bresta kod Torka".

Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 03-1449; dana 30.07.2014.godine.

Studija je dostavljena skupštini opštine Žitište na dalju proceduru radi donošenja akta o zaštiti.