Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

April 2021
pon uto sre čet pet sub ned
1
Nema slike
Od 1. aprila 1966. godine, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode se brine o zaštiti i očuvanju prirode na prostoru Vojvodine , kao i o prirodnjačkim studisjkim zbirkama nasledenim od Poljoprivrednog arhiva. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode prestao je sa radom 1993. godine kada je na teritoriji Srbije formiran jedinstveni Zavod za zaštitu prirode Srbije u čijem sastavu je Pokrajinski zavod funkcionisao kao radna jedinica u Novom Sadu. Stvaranjem zakonske osnove u Zakonu o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/09), od RJ u Novom Sadu, osnovan je Odlukom Skupštine AP Vojvodine 16. februara 2010. godine, a sa radom zapoceo 1. aprila 2010. godine Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.
Datum :  četvrtak, 01 april 2021
2
3
4
5
6
7
Nema slike
Svetski dan zdravlјa (engl. World Health Day) obeležava se širom sveta 7. aprila svake godine pod pokrovitelјstvom Svetske zdravstvene organizacije. Odluka da se ovaj dan obeležava kao Svetski dan zdravlјa donesena je na 1. skupštini ove organizacije, održanoj od 24. juna do 24. jula 1948. godine u Ženevi, pošto je 7. aprila iste godine odluka o konstituisanju SZO zvanično stupila na snagu nakon što je i poslednja država članica UN ratifikovala ovu odluku.
Datum :  sreda, 07 april 2021
8
9
10
11
Nema slike
U Srbiji se 11-tog aprila obeležava Dan zaštite prirode koji je prilika da se ukaže ne samo na značaj očuvane prirode za opstanak živog sveta i kvalitet životne sredine i življenja ljudi, već i značaj upravljanja zaštićenim područjima. Dan zaštite prirode, ustanovlјen 2009. godine Zakonom o zaštiti prirode obeležava se sa cilјem da se najšira javnost podseti na ulogu i značaj zaštite nacionalne prirodne baštine.
Datum :  nedelja, 11 april 2021
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nema slike
Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obeležava se 22. aprila u više od 150 zemalja širom sveta. Ovaj praznik ima za cilј da poveća svest lјudi o ugroženosti životne sredine, kao i da se za njih angažuje što šira javnost.
Datum :  četvrtak, 22 april 2021
23
24
25
26
27
28
29
30
Nema slike
Zavod za zaštitu prirode Srbije je stručna ustanova koja obavlјa delatnost zaštite i unapređenja prirodne baštine Srbije, osnovana 30. aprila 1948. godine kao Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti Srbije.
Datum :  petak, 30 april 2021
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

U Tompojevcima je 19. februara 2020. godine održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati i ostvareni ciljevi u okviru projekta SeNs WETLANDS. Konferenciji je prisustvovalo 50 predstavnika zainteresovanih strana i regionalnih i lokalnih vlasti. Pored predstavnika partnerskih institucija, konferenciju su otvorili načelnik opštine Tompojevci, gospodin Zdravko Zvonarić, i župan Vukovarsko-srijemske županije gospodin Božo Galić. Sastanku je prisustvovao i gospodin Darko Cvejić iz zajedničkog sekretarijata (JS), kao i lokalina televizija.

Projekat SeNs WETLANDS je posvećen pronalaženju novih mera za zaštitu vlažnih područja i njihove biološke raznovrsnosti. U proteklih 30 meseci razvijen je integrisan prekogranični sistem za monitoring. U akumulaciji Zobnatica i obalnom području instalirano je devet stanica za senzorsko bežično merenje parametara površinske i podzemne vode i 6 kolektora za ocedne vode. Deset mernih stanica je instalirano na implementacijskim lokacijma na vlažnim delovima područja Tompojevački ritovi. Analize fizičko-hemijskih parametara vode, analitičkim metodama i novom metodom zasnovanom na optičkom senzoru su periodično vršene. Zajednička prekogranična baza podataka, koja uključuje dobijene rezultate analiza voda i rezultate istraživanja biološke raznovrsnosti zaštitnih pojaseva na odabranim područjima, dostupna je široj publici, putem internet stranice projekta SeNs WETLANDS. Flajeri za popularizaciju višenamenskih vegetacionih pojaseva na tri lokalna jezika (srpski, hrvatski i mađarski) i Priručnik sa smernicama za uspostavljanje multifunkcionalnih vegetacionih pojaseva, štampani su i podeljeni lokalnom stanovništvu i zainteresovanim stranama.

Nakon službenog programa na kojem su učestvovali svi partneri, održan je završni radni sastanak svih projektnih timova. Partneri su razgovarali o sprovedenim ciljevima i postignutim rezultatima, kao i planovima za nastavak projekta i buduću saradnju.

Na kraju, partneri iz Srbije su posetili mesta implementacije senzorskih stanica na području Bililo.

Deseti sastanak svih partnera u okviru projekta “Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda” je održan 22. januara 2020. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Projektni partneri razgovarali su o brojnim temama vezanim za uspešno završavanje projekta: izveštaju o napretku na projektu za peti izveštajni period i vremenskom rasporedu za sledeći izveštaj, održavanju DAPP sistema, evaluaciji rezultata laboratorijskih analiza uzorka vode prikupljenih u vlažnim područjima obalnog dela akumulacija Zobnatica i Tompojevačkih ritova, izdavanju smernica za uspostavljanje multifunkcionalnih vegetacionih pojaseva, objavljivanju rezultata ostvarenih u okviru projekta SeNs WETLANDS u relevantnim časopisima i diseminaciji projekta, kao i o organizaciji konferencije povodom zatvaranja SeNs Wetlands projekta koja će se održati u Tompojevcima.

Na kraju sastanka, članovi projektong tima su sumirali dostignuća i implementaciju projekta SeNs WETLANDS od samog početka i razgovarali o realizaciji preostalih aktivnosti.

Otvoreni dan i deveti sastanak projektnih partnera u okviru projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda organizovao je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, 13. novembra 2019. godine u Novom Sadu, u prostorijama PZZP-a.

Otvoreni dan i osmi sastanak projektnih partnera u okviru projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda organizovala je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko–srijemske županije, 25. septembra 2019. godine u Sopotu (Vinkovci).

U okviru sastanka koji je organizovan u prostorijama Opštine Bačka Topola, prezentovan je obrazovni program pod nazivom „Uspostavlјanje višefunkcionalnog zelenog pojasa uz vodna tela i stavovi zainteresovanih strana“ i obavlјeno je anketiranje prisutnih korisnika prostora i drugih zainteresovanih strana. Od ukupno prisutnih učesnika, registrovalo se njih 33, među kojima su predstavnici: lokalne samouprave (predsednik opštine, član opštinskog veća i službenik opštinske uprave), ekoloških udruženja „Jezero“, i „Arkus“, ekološko ribolovačkog društva, UG „Zobnatičari“, udruženja lovaca „Panonija“, polјočuvarske službe "Ipon security", upravlјača zaštićenog područja JP „Komgrad“, DTD Severna Bačka Subotica, kao i službe za saradnju i pomoć zajednici „IC/TK“ Bačka Topola. Sastanku su prisustvovali i predstavnici medija: Pannon TV, Magyar Szo, Radio regije Bačka Topola, RTV Novi Sad.

Mišlјenje korisnika prostora je od izuzetnog značaja za pronalaženja optimalnih rešenja za korišćenje zaštitnog zelenog pojasa uz vodno telo. Na osnovu dobijenih podataka planira se izrada smernica za podizanje i održavanje zelenila uz površinske vode, kao i izrada plana ozelenjavanja za jednu deonicu obale akumulacije „Zobnatica“.

Obrazovni program sadržao je sledeće: Cilјevi i zadaci projekta, Obrazloženje izbora mreže mernih stanica na izabranom zaštićenom području u Srbiji (PP „Bačkotopolske doline“) i Hrvatskoj (Tompojevački ritovi), Prikaz mernih stanica i parametara koji se prate standardnim analitičkim i razvijenim senzorskim metodama u bunarima i kolektorima, Prikaz aktivnosti koje sprovodi Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u okviru projekta, Značaj zelenih pojaseva u uklanjanju zagađujućih materija iz difuznih izvora zagađenja, Uslovi za formiranje zelenih pojaseva optimalnih dimenzija i funkcionalnosti, Propisane i preporučene širine zelenih pojaseva u međunarodnom zakonodavstvu, Uloga zainteresovanih strana u formiranju višefunkcionalnih zelenih pojaseva.

Ispitivanje stavova zainteresovanih strana izvršeno je anketiranjem prisutnih, usmenim i pisanim putem. Učesnici su popunili upitnik i liste vrednovanja kvaliteta održanog predavanja.

Sedmi sastanak svih partnera u okviru projekta "Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda" je održan 20. maja 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

utorak, 26 februar 2019 13:31

Regionalna radionica EcoWET projekta

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je, kao jedan od projektnih partnera, bio domaćin učesnicima regionalne radionice, organizovane u okviru EcoWET projekta: Procena ekosistemskih usluga močvarnih staništa u prekograničnom području Hrvatska – Srbija. Cilj projekta EcoWET je da se kroz procenu ekosistemskih usluga doprinese zaštiti i održivom korištenju močvarnih i vlažnih staništa.

Radionica je održana 22. februara 2019. godine, od 09:30 – 16:30 časova. U radu su učestvovali svi projektni partneri (Pokret gorana Sremske Mitrovice, Organizacija za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek”, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrednostima na području Osiječko-baranjske županije), kao i predstavnici upravljača, vodoprivrednih organizacija i nevladinih organizacija.

Na regionalnoj radionici su predstavljeni prikupljeni podaci o ekosistemskim uslugama na sva 3 pilot područja u Srbiji (SRP Zasavica, ZS Bara Trskovača i PP Bosutske šume) i 3 pilot područja u Republici Hrvatskoj (POR Podpanj i ribnjaci Donji Miholjac, Sjeverno hrvatsko podunavlje i Spačvanski basen).
Ekosistemske usluge koje su kartirane na ovim područjima su: biodiverzitet, divlja dobra, kultivisana dobra, odbrana od poplava, regulacija klime, kulturne ekosistemske usluge, turizam i rekreacija.

Projekat EcoWet finansira Evropska unija u okviru INTEREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 koji ima za cilj jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

Projekat implementiraju Pokret gorana Sremske Mitrovice, Organizacija za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek”, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrednostima na području Osiječko-baranjske županije.

Šesti sastanak svih partnera u okviru projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda je održan 6. februara 2019. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (partner broj 2), u Osijeku.

Rukovodilac projekta je na početku sastanka prikazala finansijski izveštaj i odobrene sertifikate projektnih partnera FTN i INCVP, kao i poslati izveštaj o realizaciji projekta na kraju trećeg perioda.

Potom su dr Miodrag Brkić (FTN) i dr Tomislav Keser govorili o razvoju bežičnih mernih stanica i predstavili rezvijeni prototip i maketu. Boris Obrovski je prezentovao razvijeni FOS uređaj koji će se korisiti za laboratorijske analize uzoraka vode iz močvarnih područja jezera Zobnatica i Tompojevačkih ritova.

Na kraju sastanka, učesnici su procenili dostignuća u prethodnom periodu i razgovarali o predstojećim aktivnostima predviđenim u periodu P4 i kako optimizovati njihovu realizaciju. Osim toga, prisutni su raspravljali o najboljem načinu na koji se projekat SeNs Wetlands može prezentovati u okviru internet stranice Programa Interreg-IPA CBC Hrvatska-Serbia 2014-2020.

Posle radnog sastanka, članovi timova projektnih partnera su imali ručak u restoranu "Prehrana" (Kneza Vinkovačka 2, 31000 Osijek).

Peti sastanak svih partnera u okviru projekta Aktivna senzorska mreža za praćenje i procenu životne sredine radi zaštite i pametnog korišćenja močvarnih područja i drugih površinskih voda je održan 20. novembra 2018. godine u prostorijama Fakulteta tehničkih nauka (FTN, vodeći partner) u Novom Sadu.

Rukovodilac projekta je na početku sastanka prikazala finansijski izveštaj i odobrene sertifikate svih projektnih partnera, kao i poslati izveštaj o realizaciji projekta na kraju drugog perioda. Projektni partneri su potom razgovarali o realizaciji radnog paketa Komunikacije.

Nakon pauze, dr Miodrag Brkić (FTN) je predstavio razvoj bežičnih mernih stanica, i dr Ivana Mihajlović (FTN) je prezentovala rezultate laboratorijskih analiza za uzorke vode koji su sakupljeni na vlažnim područjima jezera Zobnatica i Tompojevačkih ritova, i odgovarajuće zaključke. Ranko Perić (PZZP) je izvestio o istraživanjima vaskularne flore u okviru projekta SeNs Wetlands.

Na kraju sastanka, učesnici su procenili dostignuća u prethodnom periodu (prvoj polovini implementacije) i razgovarali o predstojećim aktivnostima predviđenim u periodu P4 i pripremi za izveštavanje o implementaciji projekta u periodu P3.

Posle radnog sastanka, članovi timova projektnih partnera su nastavili razgovor uz večeru u prijatnoj atmosferi u restoranu "Čarda Aqua Doria".

     

U prostorijama MZ Morović, u centru Morovića i neposrednoj blizini ekološki značajnog područja „Bosutske šume“, dana 5. decembra 2018. godine, održana je treća od ukupno tri planirane planirane radionice za procenu ekosistemskih usluga, koje obezbeđuje i pruža ovo područje.

Top of Page