Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Mart 2021
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nema slike
21.03. obeležava se Svetski dan šuma, koji je ustanovljen 1971. godine da bi se ukazalo na značaj drveća i istakle brojne koristi koje od njih ima čovečanstvo. Šume su najsloženiji kopneni ekosistemi. U njima pored drveća, živi mnogo drugih vrsta bilјaka, životinja, glјiva i mikroorganizama. Složenost šuma se ogleda u njihovoj izraženoj spratovnosti i raznovrsnoj međusobnoj povezanosti svih članova životne zajednice.
Datum :  nedelja, 21 mart 2021
22
Nema slike
22.03. Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Ovim danom Ujedinjene nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta.
Datum :  ponedeljak, 22 mart 2021
23
Nema slike
Svetski meteorološki dan obeležava se u znak sećanja na 23. marta 1950. godine, kada je službeno osnovana Svetska meteorološka organizacija (WMO) - međuvladina organizacija i specijalizovana agencija Organizacije ujedinjenih nacija koja okuplja 185 članica.
Datum :  utorak, 23 mart 2021
24
25
26
27
28
29
30
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

„Dva stabla tise u Subotici"

 

VRSTA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Spomenik prirode

Spomenik prirode je između ostalog i lјudskim radom formirana botanička vrednost od naučnog, estetskog, kulturnog ili obrazovnog značaja, po članu 31. Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr., 14/2016 i 95/2018-dr. zakon).

Pojedinačno stablo ili grupa stabala, drvoredi, parkovi, arboretumi, botaničke bašte i drugo, mogu biti proglašeni kao spomenik prirode.

 

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREMA ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE

III (treća) kategorija-zaštićeno područje lokalnog značaja, po članu 41. Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr., 14/2016 i 95/2018-dr. zakon).

Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Sl. glasnik RS", br. 97/2015).

 

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREMA KLASIFIKACIJI SVETSKE UNIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE (IUCN)

III kategorija: Spomenik prirode ili obeležje

Category III: Natural monument or feature

Kategorijom III zaštićenih područja izdvajaju se i štite određene prirodne vrednosti i dobra, koja mogu biti relјef, morska hrid ili pećina, geološke pojave (geološki profili, fosilna ležišta speleološki objekti, vodopadi i dr.) ili životne forme (šuma, park šuma, parkovi, pojedinačna stabla i dr.). Ovo su najčešće mala područja po površini i obično veoma atraktivna za posetioce (Dudley, 2008).

 

MEĐUNARODNI STATUS ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Spomenik prirode „Dva stabla tise u Subotici" se ne predlaže za upis u međunarodne liste.

 

OSNOVNE PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI

Spomenik prirode „Dva stabla tise u Subotici" predstavlјa dva izuzetno vredna stabla zelenila Subotice. Stabla tise (Taxus baccata L.) su muški primerci, vrlo lepog habitusa. Temelјnu vrednost stabala tise čini izuzetna pejzažna atraktivnost, kao i očuvana vitalnost. Poseban estetski i dekorativni elemenat kod oba stabla predstavlјa široko razgranata krošnja.

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Spomenik prirode „Dva stabla tise u Subotici" nalazi se u Šenoinoj ulici ispred ulaza broj 5 i broj 9, u Donjem gradu u Subotici, u Severnobačkom okrugu, u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, u Republici Srbiji.

Subotica je grad lociran u srcu Panonske nizije sa dugom tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Severno od grada se nalazi peščana stepa sa plodnim voćnjacima i vinogradima i na jugu, na čijim se crnicama razvija polјoprivreda. Subotica je, zbog njenog povolјnog geografskog položaja postala najvažniji administrativni, industrijski, tržni, prometni i kulturni centar Severnobačkog okruga.

 

GRANICE ZAŠTITE

SP „Dva stabla tise u Subotici" obuhvata deo katastarske parcele broj 6129 (KO Donji grad).

 

POVRŠINA

Površinu SP „Dva stabla tise u Subotici" čini projekcija krošnje tise stabla broj 1, prečnika krošnje oko 10 m i iznosi 79 m2 i stabla broj 2, prečnika krošnje oko 15 m i iznosi 176 m2.

U cilјu zaštite SP „Dva stabla tise u Subotici" ustanovlјava se zaštitna zona koju čini prsten u širini od 5 m oko pripadajućeg prostora. Granica zaštitne zone je spolјna ivica prstena.

 

VLASNIŠTVO

Katastarska parcela broj 6129 (KO Donji grad), potes Trg Lzara Nešića, nalazi se u državnoj svojini. Imaoci prava korišćenja je Grad Subotica.

 

ISTORIJAT ZAŠTITE

Inicijativu za zaštitu stabala tise pokrenulo je 1977. godine, Lazar Maširević, stručni saradnik za šumarstvo i hortikulturu iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Spomenik prirode „Dva stabla tise u Subotici" je prvi put stavlјen pod zaštitu države kao prirodni spomenik botaničkog karaktera Rešenjem opštine Subotica br. 02-51-5 od 15. marta 1978. godine, a nakon izvršene Revizije i Odlukom o zaštiti Spomenika prirode „Dva stabla tise u Subotici"-Skupštine opštine Subotica br. I-011-25/97 od 08. maja 1997. godine.

 

REŽIMI ZAŠTITE

Spomenik prirode „Dva stabla tise u Subotici" određen je za stavlјanje pod zaštitu kao spomenik prirode-III kategorije.

 

UPRAVLJAČ:  JKP "Čistoća i zelenilo", Subotica  

 

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

«Dva stabla tise (Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» 

 

VRSTA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Spomenik prirode

Pojedinačno stablo ili skupina stabala, drvoredi, parkovi, arboretumi, botaničke bašte i drugo, mogu biti proglašeni kao spomenik prirode. Spomenik prirode je definisan kao „lјudskim radom formirana botanička vrednost od naučnog, estetskog, kulturnog ili obrazovnog značaja" (čl. 31. Zakona o zaštiti prirode, «Sl. glasnik RS», 36/09, 88/10 i 91/10).

 

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREMA ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE

III (treća) kategorija – zaštićeno područje lokalnog značaja

 

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREMA KLASIFIKACIJI SVETSKE UNIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE (IUCN)

Category III – Natural monument/Natural Landmark (spomenik prirode).

 

MEĐUNARODNI STATUS ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Spomenik prirode «Dva stabla tise ( Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» se ne predlaže za upis u međunarodne liste.

 

OSNOVNE PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI

Spomenik prirode «Dva stabla tise (Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» predstavlјaju vredna stabla očuvanih primeraka dendroflore impozantnih dimenzija i dobre vitalnosti, sa starošću oko tri stotine godina. U pitanju su jedni od najstarijih primeraka tise sa žbunasto formiranim habitusom i najvećom poznatom širinom krošnje na području Vojvodine.

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

«Dva stabla tise (Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» se nalaze u naselјu Novo Orahovo, koje teritorijalno pripada Severno-bačkom okrugu, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija.

Zaštićeno područje se nalazi na katastarskoj parceli 1952 K.O. Novo Orahovo.

Centralna koordinata stabala, geografska tačka koja određuje globalni položaj prostora, kao i nadmorska visina, prikazane su u tabelama br. 1. i 2.

 

GRANICE ZAŠTITE

SP «Dva stabla tise (Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» obuhvata deo katastarske parcele 1952 K.O. Novo Orahovo, odnosno prostor projekcije krošnji.

 

POVRŠINA

Zaštićeno područje Spomenik prirode SP «Dva stabla tise (Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» obuhvata površinu od 358,6 m2. Granicom zaštite obuhvaćen je deo katastarske parcele 1952.

Na zaštićenom području uspostavlјa se režim zaštite III stepena.

Prema nameni površina ovaj deo katastarske parcele određen je kao zemlјište pod voćnjakom 2. klase.

 

VLASNIŠTVO

Celokupna površina zaštićenog područja SP «Dva stabla tise (Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» nalazi se u privatnoj svojini. Nosilac prava korišćenja zemlјišta je Buranj Terezia.

 

ISTORIJAT ZAŠTITE

«Dva stabla tise (Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» do sada nisu bila pod zaštitom.

 

REŽIMI ZAŠTITE

Spomenik prirode «Dva stabla tise (Taxus baccata L.) na salašu kod Novog Orahova» određen je za stavlјanje pod zaštitu kao spomenik prirode – III kategorije.

 

UPRAVLJAČ: Buranj Terezia, Novo Orahovo

Top of Page