Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Oktobar 2021
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
Nema slike
Obeležava se prvog ponedeljka u oktobru i svake godine ima drugu temu. Svetski dan staništa je od velikog značaja za podizanje svesti javnosti u oblasti planiranja buduće urbanizacije radi očuvanja biološke raznovrsnosti predela, a naročito zaštite i održivog korišćenja divljih vrsta flore i faune i njihovih staništa.
Datum :  nedelja, 03 oktobar 2021
4
Nema slike
Svetski dan zaštite životinja obeležava se 4. oktobra još od 1931. godine. Počelo je u Firenci na konvenciji ekologa. U to vreme ovaj dan se proslavlјao kao dan sv. Franje Asiškog, sveca zaštitnika životinja i životne sredine. Vremenom je izgubio svoje versko obeležje i odavno predstavlјa praznik svih lјubitelјa i zaštitnika životinja bez obzira na veru i naciju. Udruženja za zaštitu životinja globalno obeležavaju ovaj dan kako bi povećale svest o problemima životinja i podstakle ljude na razmišljanje o tome kako se odnose prema životinjama.
Datum :  ponedeljak, 04 oktobar 2021
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

SRP "Gornje podunavlje"

SRP "Gornje podunavlje"

NAZIV

"GORNјE PODUNAVLjE"

VRSTA

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE

Zakon o zaštiti životne sredine
("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 66/91)

OSNOVNE VREDNOSTI

Prostrano ritsko-močvarno područje leve dolinsake ravni Dunava od državne granice sa Mađarskom do Bogojeva, sa izvanredno izraženim odlikama relјefa i hidrografskim pojavama i objektima inundaciono–aluvijalnog rečnog pojasa, očuvanoim i bujnim izvornim bilјnim zajednicama ritova (ritske šume, livade, trstici i dr.), raznovrsnost i bogatstvo flore kao i prisustvo retkih i proređenih vrsta bilјaka (beli lokvanj – Nymphaea alba , žuti lokvanj – Nuphar lutea , kukurjak – Eranthis hymalis , rebratica – Nottonia palustris , zakržlјana prunika – Iris spuria , zmijasti lјutić – Ranunculus ophioglossifolius , jezičasti lјutić – Ranunculus linqua , crni glog – Crataegus nigra ) raznovrsnost i bogatstvo faune, naročito krupnih sisara (jelen obični – Cervus elaphus , divlјa svinja – Sus scrofa , srna – Capreolus capreolus ), riba i ptica močvarica, prisustvo retkih i proređenih životinjskih vrsta (orao belorepan – Haliaetus albicilla , crna roda – Ciconia nigra , kuna zlatica – Martes martes, kuna belica – Martes foina, jazavac – Meles meles , divlјa mačka – Felis silvestris i dr.) kao i osobita lepota pejsaža čine temelјni fenomen prirodnog dobra Gornjeg Podunavlјa.

KATEGORIJA

I (prva) kategorija

PRIRODNO DOBRO OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Pravilnik o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara
("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 30/92)

KLASIFIKACIJA IUCN

IUCN Category IV

Staništa i druga upravlјana područja

(Habitat and species menagement area)

MEĐUNARODNI STATUS

IBA PODRUČJE

Zbog svojih opšte poznatih ornitoloških vrednosti, ovo područje je pod imenom Gornje Podunavlјe or Monoštor 1989. uvršćeno u registar područja od međunarodnog značja za ptice (YU029), prema IBA projektu na površini od 1.000ha (Grimmett&Jones, 1989) . Revizijom ovog projekta u 1997. predloženo je IBA područje Gornje Podunavlјe u novim granicama, površine 30.000ha (Puzović i Grubač, 1997). Ornitološka vrednost se pre svega ogleda u bogatstvu retkih i ugroženih vrsta na gnežđenju, ali i zbog njegovog značaja za migraciju i zimovanje severnijih populacija.

RAMSARSKO PODRUČJE

Prema Prostornom planu RS do 2010. godine, predviđeno je da "Gornje Podunavlјe" bude nominovano za upis na Ramsarsku listu, između ostalog i kao područje od međunarodnog značaja za ptice vodenih staništa.

ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA - POGRANIČNA PODRUČJA

Ovo područje je uklјučeno u projekat "Podrška zaštićenim pograničnim područjima", koji je deo Akcionog plana "Parkovi za život" (Parks for life), koji nose IUCN i EUROPARC. "Gornje Podunavlјe" se razmatra u kontekstu zajedničke zaštite sa susednim područjima u Mađarskoj i Hrvatskoj.

REZERVAT BIOSFERE:

"Gornje Podunavlјe" se nalazi na nacionalnoj listi predloga za budući rezervat Bisfere, a nominacija sledi nakon izrade odgovarajuće studije.

REZERVAT BIOSFERE "Drava - Mura"

"Gornje Podunavlјe" je 1998. godine uklјučeno u projekat EURONATUR za proglašenje rezervata biosfere "Drava - Mura" koji obuhvata prirodna dobra uz ove dve reke srednje Evrope, i delom uz Dunav, u okviru 5 zemalјa. Uklјučeno je 11.506ha našeg područja, a postupak kod UNESCO je u toku.

POLOŽAJ

Gornje Podunavlјe je jasno omeđen i kompaktan ritski kompleks. Nalazi se u severozapadnom delu Bačke na inudacionom području gornjeg toka Dunava kroz našu zemlјu sa njegove leve strane od 1367 km do 1433 km, a pored naselјa Bogojevo, Sonta, Apatin, Kupusina, Bački Monoštor, Bezdan, Kolut i Bački Breg.

Sa severne strane omeđen je državnom granicom sa Mađarskom, istočnu stranu čine Bajski kanal, kanal DTD, rukavac Dunava i odbrambeni nasip. Na jugu i zapadu prema Republici Hrvatskoj omeđa je rekom Dunav.

Nadmorska visina prirodnog dobra iznosi

minimalna: 80 m.n.v.

maksimalna: 88 m.n.v.

POVRŠINA

Zaštićeno prirodno dobro "Gornje Podunavlјe" prostire se na teritoriji opštine Sombor i Apatin. To je jasno omeđeno područje u kojem dominiraju šumske površine.

Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 19.648,00 ha.

REŽIMI I MERE ZAŠTITE

Područje prirodnog dobra "Gornje Podunavlјe" svrstano je u kategoriju prirodnih dobara na kojima se po međunarodnim kriterijumima, podrazumeva ograničavanje lјudskih aktivnosti. Zaštita područja je od isuzetne važnosti za trajnu dobrobit prirodnih vrednosti od nacionalnog ili globalnog značaja. Iako se u ovoj kategoriji nalaze raznovrsna područja, na svakom području je primarni cilј zaštita prirode u procesu upravlјanja i mudrog korišćenja. Prema tome, cilј zaštite prirodnog dobra "Gornje Podunavlјe" je očuvanje svih prirodnih karakteristika ovog područja a koje daju bitne odlike ritova u priobalјu Dunava.

Međutim, cilј i svrha zaštite ovog područja nisu se mogli u sadašnjim uslovima, u potpunosti odreći korišćenja prirodnih resursa. Nјihovo korišćenje mora biti usmereno prvenstveno kroz usklađivanje oblika i načina eksploatacije sa imperativom očuvanja, održavanja i unapređivanja što će u mnogome doprineti zadržavanju autohtonosti a takođe i ambijentalnih odlika čitavog područja.

Obezbeđivanjem ovog cilјa stvaraju se uslovi za očuvanje i prezentaciju prirodnih vrednosti kroz usklađen razvoj sportsko rekreativnog i izletničkog turizma i životne sredine ovog područja, te njihovog prostornog i funkcionalnog povezivanja i korišćenja prema predhodno usvojenim programima za svaki vid aktivnosti.

U cilјu zaštite, očuvanja i unapređivanja prirodnog dobra "Gornje Podunavlјe" kao Specijalnog rezervata prirode, a naročito njemu svojstvenih prirodnih vrednosti, ustanovlјavaju se na određenim prostorima, unutar zaštićenog prirodnog dobra, prvi, drugi i treći stepen zaštite.

 

Upravljač:

JP „Vojvodinašume", ŠG „Sombor", Sombor tel: 025 463 114 ili 463 111

Top of Page