Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Februar 2021
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
Nema slike
2. februar se obeležava kao Svetski dan vlažnih područja jer je ovog datuma, 1971. godine, usvojena Konvencija o vlažnim područjima u iranskom gradu Ramsaru. Svake godine, povodom Svetskog dana vlažnih područja, građani, vladine institucije i nevladine organizacije organizuju brojne događaje kako bi se podigla svest javnosti o vrednostima vlažnih područja, uslugama koje nam ona pružaju i potrebi zaštite.
Datum :  utorak, 02 februar 2021
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

Područja u postupku zaštite

Spomenik prirode "Kamenički park"

Nakon izvršene valorizacije tokom 2014. godine, sačinjen je predlog za stavlјanje pod zaštitu SP «Kamenički park» kao zaštićenog područja lokalnog značaja. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 03 - 2326, dana 24.12.2014. godine. Na osnovu zakonskih ovlašćenja, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je studiju zaštite kao stručno-dokumentacionu osnovu Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, odnosno Gradu Novom Sadu na dalјu proceduru, radi donošenja akta o zaštiti.

Spomenik prirode "Stablo atlaskog kedra u Novom Sadu"

Nakon izvršene valorizacije tokom 2015. godine, sačinjen je predlog za stavlјanje pod zaštitu SP "Stablo atlaskog kedra u Novom Sadu" kao zaštićenog područja lokalnog značaja, III kategorije. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 03 - 22456, dana 28.12.2015. godine. Na osnovu zakonskih ovlašćenja, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je studiju zaštite kao stručno-dokumentacionu osnovu Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, odnosno Gradu Novom Sadu na dalјu proceduru, radi donošenja akta o zaštiti.

Park prirode "Slatine u dolini Zlatice"

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Slatine u dolini Zlatice”.

PP „Slatine u dolini Zlatice” nalazi se u severnom delu Banata na području opštine Čoka i grada Kikinde, odnosno između Padeja, Ostojićeva, Čoke, Banatskog Monoštora, Crne Bare, Vrbice i Jazova. Područje predloženo za zaštitu ukupno zauzima 3.640,60 ha i pruža se duž reke Zlatice u pravcu severoistok-jugozapad od državne granice sa Rumunijom do Padeja.

Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu oko 93% površina u zaštićenom području je u državnoj svojini, 5% površina je u privatnoj svojini, a ostatak pripada društvenoj, javnoj i drugim oblicima vlasništva. Na području PP „Slatine u dolini Zlatice” utvrđuju se režimi zaštite II i III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 97/15) PP „Slatine u dolini Zlatice” svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) područje slatina u dolini Zlatice je u okviru ekološki značajnog područja pod rednim br. 2 – „Pašnjaci velike droplje” izdvojeno kao međunarodno značajno područje za biljke (IPA) pod nazivom „Slatinsko područje Čoka-Ostojićevo”.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 25. aprila 2013. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio studiju zaštite Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu AP Vojvodine.

Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje“

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite kao stručno dokumentacionu osnovu za uspostavljanje zaštite Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 03-2223; dana 23.09.2016.godine.

Studija je dostavljena 23.9.2016. Vladi Republike Srbije, Ministarstvu za zaštitu životne sredine na dalju proceduru radi donošenja akta o zaštiti SRP „Pašnjaci velike droplje.

Zaštićeno stanište "Pančevačke ade"

Na osnovu zakonskih ovlašćenja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio studiju zaštite kao stručno-dokumentacionu osnovu za uspostavljanje zaštite i proglašenje Zaštićenog staništa „Pančevačke ade“, zaštićenog područja 3 kategorije. Studija je zavedena pod delovodnim brojem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 03-3362; dana 20.12.2017.godine. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Studiju dostavilo Gradskom veću grada Pančevo, odnosno Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, dana 26.12.2017., radi donošenja akta o zaštiti Zaštićenog staništa „Pančevačke ade“.

Top of Page