Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Novembar 2021
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

Датум: 1.3.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због погоршаног епидемиолошког стања у држави и повећаног броја заражених од болести COVID-19 у наредном периоду у Покрајинском заводу за заштиту природе :

НЕЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ САСТАНЦИ СА СТРАНКАМА и

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УСЛОВЕ, МИШЉЕЊА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЋЕ СЕ ПРИМАТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА, МИШЉЕЊА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

У складу са Одлуком о проглашењу заразне болести COVID-19, Наредбом о проглашењу епидемије, Инструкцијом о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени превентивних мера које се односе на спречавање ширења болести COVID-19 Генералног секретаријата Владе од 07.05.2020. године, на основу члана 18. Статута Покрајинског завода за заштиту природе („Сл. лист АПВ“, бр. 9/2010, 22/2018 и 48/2018) и Правилника о примени превентивних мера за спречавање ширења заразне болести Ковид–19 у циљу даљег спровођења мера заштите становништва од заразних болести и спречавања ширења корона вируса, као и циљем бржег издавања услова и мишљења, прописује се следеће:
- Захтеви за издавање услова заштите природе и захтеви за мишљења, као и дописи и друга документација обавезно упутити Заводу путем електронске поште (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ).
Документација која се подноси Заводу мора садржати документе по свим правилима наведеним у рубрици Поступак за захтеве на сајту Покрајинског завода за заштиту природе (http://www.pzzp.rs/rs/sr/postupak-za-zahteve/item/270-zahtevi-za-uslove.html и http://www.pzzp.rs/rs/sr/postupak-za-zahteve/item/271-zahtevi-za-misljenja.html).

- Уколико је документација коју шаљете електронском поштом већа од 10MB, молимо Вас да је проследите преко Wetransfer-a (https://wetransfer.com/).

Zahtevi za uslove

Pravilnikom o visini i načinu obračuna i naplate takse za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode („Sl. Glasnik RS", br.110/2013) propisana je visina i način obračuna i naplate takse za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode iz nadležnosti Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Molimo da stranke koje se obraćaju Zavodu, a koje planiraju radove u skladu sa članom 8. i 9 Zakona o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016 i 95/2018 – dr.zakon) , imaju u vidu obavezu pribavljanja rešenja o uslovima zaštite prirode, za izdavanje rešenja se plaća:

- Taksa propisana Pravilnikom o visini i načinu obrčuna i naplate takse za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode („Sl. Glasnik RS", br.110/2013) iz nadležnosti Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

- Republička administrativna taksa propisana Zakonom o republičkim administrativnim taksama (Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn. i 144/2020, 62/2021 od 17. 6. 2020.)

 

Polazeći od navedenog stranke treba da imaju u vidu:

· Zahtev za izdavanje uslova zaštite prirode neće biti zaveden i uzet u razmatranje dok uz isti ne bude priložen dokaz o uplati Republičke administrativne takse.

· Zahtev za izdavanje uslova zaštite prirode može da se odnosi samo na jedan plan, osnovu, program, projekat, rad ili aktivnost.

· Uz zahtev za dobijanje uslova ili mišljenja potrebno je dostaviti dokaz o uplati Republičke administrativne takse da bi predmet bio razmatran (kopija uplatnice).

· Naziv pravnog lica ili ime i prezime (za fizičko lice) na uplatnicama mora da se slaže sa zahtevom.

 

Plaćanje republičke administrativne takse vrši se opštim uplatnicama na tekući račun Budžeta, sa podacima :

- za uslove zaštite prirode:

svrha uplate: Republička administrativna taksa primalac: Budžet Republike Srbije
žiro račun: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11 223
iznos: 900,00 dinara,

- za mišljenje:

svrha uplate: Republička administrativna taksa primalac: Budžet Republike Srbije
žiro račun: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11 223
iznos: 330,00 dinara.

Ukoliko se plaćanje vrši gotovinski šifra plaćanja je 153, a ako se plaćanje obavlja virmanski šifra plaćanja je 253.

Napomena:

Potvrda o uplati taksi se dostavlja uz zahtev za izdavanje uslova (mišljenja) preporučenom poštom.

- Na osnovu čl. 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama (Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn. i 144/2020, 62/2021 od 17. 6. 2020.)

 

Oslobođeni su od plaćanja takse:

· Organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

· Organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

· Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

· Ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

· Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

· Crveni krst Srbije;

· Diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

 

Ukoliko podnosilac zahteva u roku od dve godine od dobijanja rešenja o uslovima zaštite prirode ne otpočne radove i aktivnosti na koje se rešenje odnosi, dužan je da pribavi novi akt.

Imajući u vidu potrebu da se Zakon o republičkim administrativnim taksama dosledno primeni, molimo da sve zainteresovane obavestite o napred navedenom.

Smatramo da će se na taj način obezbediti, između ostalog, sprovođenje načela efikasnosti upravnog postupka.

Više iz ove kategorije

Zahtevi za mišljenja »

Top of Page