Organizacija simpozijuma


2. SIMPOZIJUM O ZAŠTITI PRIRODE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM: „ZAŠTITA PRIRODE - ISKUSTVA I PERSPEKTIVE“

ORGANIZACIJA SIMPOZIJUMA


Naučni odbor:

 • Prof. dr Ante Vujić
 • Prof. dr Vladimir Stojanović
 • Prof. dr Branko Miljanović
 • Prof. dr Radovan Savić
 • Prof. dr Lidija Amidžić
 • Doc. dr Nevena Vasiljević
 • Doc. dr Imre Krizmanić
 • Dr Slobodan Puzović
 • Dr Biljana Panjković
 • Dr Srđan Belij
 • Dr Nenad Sekulić
 • Dr Sretko Milanović
 • Dr Sanja Đukić
 • Dr Dušan Mijović
 • Dr Bojan Zlatković
 • Dr Dejan Stojanović
 • Mr Vesna Kicošev
 • Mr Oliver Fojkar
 • Klara Sabadoš

Počasni odbor:

 • Akademik prof. dr Rudolf Kastori
 • Prof. dr Slobodan Marković, dopisni član SANU
 • Prof. dr Branka Lazić
 • Prof. dr Slobodan Knežević
 • Prof. dr Goran Anačkov
 • Prof. dr Lazar Lazić
 • Prof. dr Radovan Pejanović
 • Dr Zsolt Molnar
 • Dr LJiljana Budakov
 • Dr Branislava Butorac
 • Dr Vojislav Vasić
 • Dr Anka Dinić

Organizacioni odbor:

 • Mr Nikola Stojnić
 • Mr Nataša Pil
 • Msr Slobodan Borčić
 • Msr Laslo Galamboš
 • Goran Krnčević
 • Darko Timotić
 • Vesna Prešova (sekretar skupa)
 • Alen Kiš
 • Ranko Perić
 • Nenad Mihajlović
 • Bojan Milenić
 • Vukašin Kartalović
 • Sara Rilak
 • Marko Bulatović
 • Jelena Stanišić
 • Lidija Marinković
 • Snežana Đekić
pzzp
Top of Page