Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
geoportal

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Januar 2022
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

Datum: 10.01.2022.

OBAVEŠTENJE

O POSTUPANJU OD 01.01.2022. GODINE PO ZAHTEVU STRANКE U SКLADU SA ČLANOM 9. ZAКONA O ZAŠTITI PRIRODE („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 71/2021) (https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prirode.html)

 • Postupanje po zahtevima za aktivnosti u zaštićenim područjima I i II kategorije:

STRANКA ZAHTEV ZA IZDAVANJE AКTA O USLOVIMA ZAŠTITE PRIRODE u redovnom postupku prema Zakonu o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016, 95/2018 - dr. Zakon i 71/2021) i u postupku pribavljanja lokacijskih uslova prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", br. 2/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) PODNOSI:

 • Ministrastvu za zaštitu životne sredine - za sve aktivnosti koje su na području Nacionalnog parka i zaštićenim područjima I i II kategorije
 • Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine - za sve aktivnosti u zaštićenim područjima koja su proglašena od strane Vlade APV u zaštićenim područjima I i II КATEGORIJE
 • Postupanje po zahtevima za aktivnosti u zaštićenim područjima III КATEGORIJE КAO I VAN ZAŠTIĆENIH PODRUČJA:

STRANКA ZAHTEV ZA IZDAVANJE AКTA O USLOVIMA ZAŠTITE PRIRODE u redovnom postupku prema Zakonu o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016, 95/2018 - dr. Zakon i 71/2021) i u postupku pribavljanja lokacijskih uslova prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", br 2/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) PODNOSI:

 • Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode - za sve aktivnosti u svim drugim slučajevima

NAPOMENA:

Zahtev stranke NEĆE biti uzet u razmatranje ukoliko uz zahtev nije priložen dokaz o uplati RAT u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020 i 62/2021- usklađeni din. izn.) sa sledećom instrukcijom po kojoj treba uplatiti taksu:

 • za uslove zaštite prirode:
  svrha uplate: Republička administrativna taksa primalac: Budžet Republike Srbije žiro račun: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11 223 iznos: 900,00 dinara,
 • za mišljenje:
  svrha uplate: Republička administrativna taksa primalac: Budžet Republike Srbije žiro račun: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11 223 iznos: 330,00 dinara.

Akt koji Zavod izdaje na zahtev stranke NEĆE biti IZDAT stranci ukoliko se ne dostavi dokaz o uplati takse prema Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama („Sl.list APV“, br. 54/2021) (http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2021/54/54_2021.pdf) stranka plaća taksu sa sledećim instrukcijama za uplatu :
Naziv računa: Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodine
Broj računa: 840-742231843-30
Model: 97
Poziv na broj: 252230941501

 • Zahteve stranke, dopise i drugu dokumentacija obavezno uputiti Zavodu putem elektronske pošte (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. )
 • Ukoliko je dokumentacija koju šaljete elektronskom poštom veća od 10MB, molimo Vas da je prosledite preko Wetransfer-a (https://wetransfer.com/).

Датум: 1.3.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због погоршаног епидемиолошког стања у држави и повећаног броја заражених од болести COVID-19 у наредном периоду у Покрајинском заводу за заштиту природе :

НЕЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ САСТАНЦИ СА СТРАНКАМА и

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УСЛОВЕ, МИШЉЕЊА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЋЕ СЕ ПРИМАТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА, МИШЉЕЊА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

У складу са Одлуком о проглашењу заразне болести COVID-19, Наредбом о проглашењу епидемије, Инструкцијом о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени превентивних мера које се односе на спречавање ширења болести COVID-19 Генералног секретаријата Владе од 07.05.2020. године, на основу члана 18. Статута Покрајинског завода за заштиту природе („Сл. лист АПВ“, бр. 9/2010, 22/2018 и 48/2018) и Правилника о примени превентивних мера за спречавање ширења заразне болести Ковид–19 у циљу даљег спровођења мера заштите становништва од заразних болести и спречавања ширења корона вируса, као и циљем бржег издавања услова и мишљења, прописује се следеће:
- Захтеви за издавање услова заштите природе и захтеви за мишљења, као и дописи и друга документација обавезно упутити Заводу путем електронске поште (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ).
Документација која се подноси Заводу мора садржати документе по свим правилима наведеним у рубрици Поступак за захтеве на сајту Покрајинског завода за заштиту природе (http://www.pzzp.rs/rs/sr/postupak-za-zahteve/item/270-zahtevi-za-uslove.html и http://www.pzzp.rs/rs/sr/postupak-za-zahteve/item/271-zahtevi-za-misljenja.html).

- Уколико је документација коју шаљете електронском поштом већа од 10MB, молимо Вас да је проследите преко Wetransfer-a (https://wetransfer.com/).

Važni datumi

02
feb
02 februar 2022

2. februar se obeležava kao Svetski dan vlažnih područja jer je ovog datuma, 1971. godine, usvojena Konvencija o vlažnim područjima u iranskom gradu Ramsaru. Svake godine, povodom Svetskog dana vlažnih područja,...

21
mar
21 mart 2022

21.03. obeležava se Svetski dan šuma, koji je ustanovljen 1971. godine da bi se ukazalo na značaj drveća i istakle brojne koristi koje od njih ima čovečanstvo. Šume su najsloženiji kopneni ekosistemi. U njima...

22
mar
22 mart 2022

22.03. Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Ovim danom Ujedinjene nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak...

23
mar
23 mart 2022

Svetski meteorološki dan obeležava se u znak sećanja na 23. marta 1950. godine, kada je službeno osnovana Svetska meteorološka organizacija (WMO) - međuvladina organizacija i specijalizovana agencija Organizacije...


2. SIMPOZIJUM O ZAŠTITI PRIRODE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM: „ZAŠTITA PRIRODE - ISKUSTVA I PERSPEKTIVE“

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA


Uputstvo za pripremu poster prezentacija

 • Najveća dozvoljena dimenzija postera je A0 formata, uspravne (tzv. "portrait") orijentacije.

Uputstvo za pisanje radova

Kako bi ispunili formalne uslove potrebne za štampanje, radove pripremiti na sledeći način: Radove pisati u programu Microsoft Word (2003, 2007) fontom Times New Roman. Radovi se mogu slati na srpskom ili engleskom jeziku. Za radove na srpskom jeziku koristiti ćirilično pismo i uz rad poslati rezime na engleskom jeziku. Veličina slova za glavni naslov treba da bude 14 pt (bold), za podnaslov 12 pt (bold), a za osnovni tekst 12 pt. Prored treba da bude 1 (single). Dužina rada, zajedno sa slikama, skicama, grafikonima i tabelama, treba da iznosi maksimalno 12 strana, sa marginama 2,5 cm. Radi jednoobraznosti redosled i način pisanja treba da bude sledeći:

 • Prezime i ime autora ispod glavnog naslova, a podaci o autoru (titula, ime, prezime, zvanje, fakultet, mesto, zahvalnost) u fusnoti;
 • Glavni naslov i nazive priloga (tabele, fotografije, grafički prilozi, karte i sl.) treba označiti na srpskom i engleskom jeziku;
 • Iza glavnog naslova apstrakt i ključne reči na srpskom i engleskom jeziku;
 • Ključne reči (do 5 reči) na srpskom i engleskom;
 • Uvod;
 • Osnovni tekst prema metodološkom opredeljenju autora;
 • Iza osnovnog teksta rezime na engleskom treba da ima 200 do 300 reči;
 • Sve grafičke priloge dostaviti kao zasebne dokumente u JPG (JPEG) ili TIF formatu, rezolucije 300 tačaka po inču;
 • Pri navođenju literature pridržavati se APA formata.

Primeri:

 • U tekstu (Radić, 1995) kad je u pitanju jedan autor; (Radić, Milić, 1994) kada su u pitanju dva autora i (Radić i sar., 1996) kada postoje tri i više autora. Ako se navodi više radova jednog autora, izdatih iste godine, godini izdanja dodati mala azbučna slova a, b, v (Radić, 1993a, Radić, 1993b). Ako je u pitanju doslovno citiranje navesti i stranu: (Radić, 1995, 17);
 • Literaturu navoditi azbučnim redom;
 • Knjige i monografije pisati na sledeći način:
  Ćurčić, S. (1980). Stanovništvo fruškogorske oblasti. Novi Sad: Matica srpska.
  Đurđev, B. (2001). Osnovne tehnike u demografiji. Beograd: Društvo demografa Jugoslavije, Novi Sad: Zmaj.
  Parry, M.L. (Ed.) (2000). Assessment of Potential Effects and Adaptation for Climate Change in Europe: Summary and Conclusions. Norwich: JacksonEvnironmentInstitute, University of East Anglia.
 • Članke objavljene u časopisima ili zbornicima radova sa naučnih skupova:
  Bugarski, D. (1995). Reka Zlatica nekad i sad. Zbornik radova Instituta za geografiju,25, 23-28.
  Savić, S. i Lazić, L. (2009). SNHT analiza sezonskih i mesečnih temperatura vazduha u Vojvodini (Srbija). Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 38, 58-87.
  Kalenjuk, B., Škrinjar, M., Psodorov, Đ., Korbatfinski, M. i Gagić, S. (2011). Elementary Skills and Habits on Food Safety of Students in Hospitality and Tourism. In: N. Mimica- Dukić (Ed.), Contemporary Trends in Tourism and Hospitality - Via Danube, the Main Street of Europe, (418-429). Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management.
 • Izvori bez autora:
  Meteorološki godišnjaci (1991-2000). Beograd: Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
  Opštine u Srbiji 2010 (2010). Beograd: Republički zavod za statistiku.
 • Disertacije, magistarski i diplomski radovi
  Savić, S. (2009). Kretanje ekstremnih temperature vazduha na području Vojvodine u periodu 1951-2000. Doktorska disertacija, Novi Sad: Prirodno-matematičkifakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Radove urađene prema gore navedenim uputstvima poslati na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Top of Page