Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

Ekološka mreža

mapa
coopMDD projekat

Događaji

Decembar 2017
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nema slike
Skupština UN-a proglasila je 2003. godine 11. decembar međunarodnim danom planina, nakon što je Međunarodna godina planina, koju je UN proglasio 2002. godine, ukazala na potrebu stalnog skretanja pažnju na značaj planina i održivog razvoja za očuvanje kvalitetnog života stanovništva.
Datum :  ponedeljak, 11 decembar 2017
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

Pretplata na listu

Želite da budete obavešteni o manifestacijama koje organizuje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode?

2. SIMPOZIJUM O ZAŠTITI PRIRODE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM: „ZAŠTITA PRIRODE - ISKUSTVA I PERSPEKTIVE“

50-slideshow

Svečano otvaranje SeNs WETLANDS projekata

 • Objavljeno u Aktuelnosti
 • Pročitano 93 puta
Svečano otvaranje SeNs WETLANDS projekata

Svečanost povodom otvaranja projekta „Active Sensor Monitoring Network and Environmental Evaluation for Protection and Wise use of Wetlands and Other Surface Waters - SeNs WETLANDS" Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 održala se u četvrtak 21. novembra 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Glavni cilј SeNs WETLANDS projekta je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka. Nosilac projekta je Fakultet tehničkih nauka, dok je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode jedan od partnera. Ostali partneri su Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osjeka i Javna ustanova za upravlјanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije iz Vinkovaca.

Uloga Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u projektu je da odredi potrebe i mogućnosti za uspostavlјanje multifunkcionalnog pojasa za zaštitu močvarnih staništa u blizini polјoprivrednog zemlјišta. PZZP će koristiti podatke dobijene od praćenja kvaliteta vode i valorizacije vegetacije obale radi izrade Priručnika za uspostavlјanje i upravlјanje obalnim pojasom vegetacije u Panonskom regionu.

Na svečanom otvaranju značaj ovog projekta su gostima istakli Brankica Tabak podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i prof. dr Rade Doroslovački dekan Fakulteta tehničkih nauka dok je docent Jelena Radić, rukovodilac SeNs WETLANDS predstavila cilјeve i predstojeće aktivnosti u realizaciji projekta. Prof. dr Irena Galić, prodekanica za znanosti poslediplomske studije Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka, gospodin Goran Krnčević, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada i gospodin Nikola Križanac, direktor Javne ustanove za upravlјanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijmske županije, predstavili su svoje institucije-partnere na projektu.

Projekat {xaSeNs WETLANDS, ukupne vrednosti 390.820,90 €, bavi se zaštitom močvarnih staništa kao najugroženijih ekoloških sistema u Evropi i svetu. Na posmatranim područjima planirano je da se pored kontinuiranog praćenja kvaliteta vode, primenom aktivne bežične senzorske mreže, periodično radi analiza fizičko-hemijskih parametara vode analitičkim i novim optičkim senzorskim metodama, na osnovu čega će se odrediti preporuke i smernice za postavlјanje i održavanje zaštitnog višenamenskog vegetacionog pojasa na nasipima i obalama močvarnih staništa u blizini polјoprivrednog zemlјišta.

Svi rezultati aktivnosti jedinstvenog prekograničnog mrežnog monitoring sistem za prikuplјanje, evaluaciju, obradu i prezentaciju podataka će biti dostupni široj javnosti putem internet stranice projekta. Takođe, predviđene su i edukativne aktivnosti za decu u osnovnim školama, kao i javne rasprave i obuke zainteresovanih grupa lokalnih zajednica.

Top of Page