Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
coopMDD projekat

Događaji

Februar 2018
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
Nema slike
2. februar se obeležava kao Svetski dan vlažnih područja jer je ovog datuma, 1971. godine, usvojena Konvencija o vlažnim područjima u iranskom gradu Ramsaru. Svake godine, povodom Svetskog dana vlažnih područja, građani, vladine institucije i nevladine organizacije organizuju brojne događaje kako bi se podigla svest javnosti o vrednostima vlažnih područja, uslugama koje nam ona pružaju i potrebi zaštite.
Datum :  petak, 02 februar 2018
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

Pretplata na listu

Želite da budete obavešteni o manifestacijama koje organizuje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode?

2. SIMPOZIJUM O ZAŠTITI PRIRODE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM: „ZAŠTITA PRIRODE - ISKUSTVA I PERSPEKTIVE“

50-slideshow

LOGO ZA MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI, 22.мај 2017.

 • Objavljeno u Aktuelnosti
 • Pročitano 838 puta
LOGO ZA MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI, 22.мај 2017.

OBAVEŠTENјE Izvršnog sekretara

Konvencije o BIODIVERZITETU

Kristiane Paske Palmer (CRISTIANA Pasca PALMER)

Povodom

MEĐUNARODNOG DANA BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI, 22.maj 2017.

 

LOGO ZA MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI, 22.мај 2017.

Pored Obaveštenja (2017-007), koje je izdato 2. februara 2017. godine, najavljujući Biodiverzitet i održivi turizam kao temu Međunarodnog dana biodiverziteta (International Day for Biological Diversity (IDB)), drago mi je da mogu da vas obavestim da kao rezultat konkursa za logo organizovanog na društvenim mrežama na platformi Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (Convention on Biological Diversity (CBD), da je logotip izabran. Elektronska verzija logotipa Međunarodnog dana biodiverziteta, u formatima pogodnim za različite medije, sada su dostupni na šest jezika Ujedinjenih nacija na www.cbd.int/idb/2017/logo. Pozivamo sve zainteresovane organizacije i partnere Konvencije o biodiverzitetu da koriste logo u organizovanju svojih aktivnosti i materijalima za obeležavanje Međunarodnog dana biodiverziteta.

U skladu sa duhom ovogodišnjeg obeležavanja Sekretarijat želi da pozove sve partnerske organizacije da najave i objave rezultae obeležavanja Međunarodnog dana biodiverziteta, kao i da istaknu svoje inicijative održivog turizma direktno na sajtu Ujedinjenih Nacija – Dekada Biodiverziteta www.cbd.int/undb-new/actions/register.

Želim vam svima uspešnu proslavu Međunarodnog dana biodiverziteta.

 

MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI  2017.
Biodiverzitet i održivi turizam

Ova tema: BIODIVERZITET I ODRŽIVI TURIZAM je izabrana da bi se poklopila sa godinom 2017. kao Međunarodnom godinom održivog turizma i razvoja (International Year of Sustainable Tourism for Development) proglašenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija u rezoluciji 70/193, a kojom je rukovodila Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija.

Biodiverzitet, na nivou vrsta i ekosistema, pruža važnu osnovu za mnoge aspekte turizma. Atraktivni pejzaži i bogat biodiverzitet su dobili priznanje da imaju veliki značaj za razvoj turističke ekonomije. Mnoga pitanja razmotrena u okviru Konvencije o biološkoj raznovrsnosti direktno utiču na sektor turizma. Dobro razvijen turistički sektor može značajno da doprinese smanjenju pretnje, i održi ili poveća, važne populacije životinjskih vrsta i održi postojeći biodiverzitet putem prihoda od turizma.
Turizam se odnosi na mnoge od 20 Aiči ciljeva biodiverziteta (Aichi Biodiversity Targets). Za neke Ciljeve (kao na primer 5, 8, 9, 10 i 12) ovo se prvenstveno odnosi na obezbeđenje veće kontrole i upravljanja smanjenja štete biodiverzitetu od turizma. Za druge (1, 11, 15, 18, i 20) radi se o ostvarivanju pozitivnog doprinosa turizma u smislu biodiverziteta, zaštićenih područja, obnove staništa, angažovanja zajednice i mobilizacije resursa. Sledeća dimenzija koristi od održivog turizma je bolja integracija biodiverziteta i održivosti u razvojne politike i poslovne modele koji uključuju turizam, čime se podržavaju Aiči ciljevi biodiverziteta 2 i 4.

Proslava Međunarodng dana biološke raznovrsnosti 2017 sa ovom temom zato pruža mogućnost da se podigne svest i aktivnosti ljudi koja će veoma doprineti održivom turizmu i ekonomskom rastu, kao i na očuvanju i održivom korišćenju biodiverziteta. Osim toga, ova tema takođe pruža jedinstvenu priliku da doprinese tekućim inicijativama, kao što su Program Održivog Turizma 10-Godišnji Okvir programa za održivu potrošnju i proizvodne obrasce i da promoviše CBD Uputstva o biodiverzitetu i razvoju turizma (CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development).

Pozivamo partije i organizacije koje su već uključene u nacionalne planove za aktivnosti za proslavu Međunarodnog dana biološke raznovrsnosti da informišu Sekretarijat o svojim planovima i drugim značajnim aktivnostima koje organizuju nevladine i druge organizacije, tako da i one mogu biti uključene na stranicama ovog sajta.

Top of Page