Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
geoportal

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Februar 2021
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
Nema slike
2. februar se obeležava kao Svetski dan vlažnih područja jer je ovog datuma, 1971. godine, usvojena Konvencija o vlažnim područjima u iranskom gradu Ramsaru. Svake godine, povodom Svetskog dana vlažnih područja, građani, vladine institucije i nevladine organizacije organizuju brojne događaje kako bi se podigla svest javnosti o vrednostima vlažnih područja, uslugama koje nam ona pružaju i potrebi zaštite.
Datum :  utorak, 02 februar 2021
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

Predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ proglašen zaštićenim područjem

 • Objavljeno u Aktuelnosti
 • Pročitano 3258 puta
Predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ proglašen zaštićenim područjem

 

Novi Sad , 8. april 2015

Skupština AP Vojvodine je na 40. sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Predela izuzetnih odlika «Karaš-Nera».

 

Reč je o predelu površine od 1.541 hektara, koji se nalazi u u jugoistočnom Banatu, u opštini Bela Crkva, i naslanja se na granicu sa Rumunijom. Zaštićeni predeo obuhvata reke Neru i Karaš, kao i područje Malog peska, koje se nalazi između tih dveju reka.

Nakon sprovedenog postupka valorizacije prirodnih vrednosti ovog područja, od strane stručnjaka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, utvrđeno je da predmetni prostor ispunjava uslove da se stavi pod zaštitu kao zaštićeno područje II kategorije, na prostoru AP Vojvodine koje proglašava Skupština AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat je sproveo postupak o proglašenju zaštićenog područja PIO „Karaš-Nera“ na osnovu dostavlјenog Predloga za stavlјanje pod zaštitu Predela izuzetnih odlika „Karaš - Nera“, od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Nakon održane javna rasprave i pribavlјenih mišlјenja kao i dobijene saglasnosti od resornog Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine i pozitivnih mišlјenja resornih Pokrajinskih sekretarijata, Pokrajinska Vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ i uputila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

„Ovo područje već ima svetski značaj. Uklјučeno je u međunarodne ekološke mreže i vrednovano je kroz Ramsarsku konvenciju“, rekao je Puzović i dodao da proglašenje ovog područja za zaštićeni predeo ima značaj na nacionalnom nivou, jer se time povećava površina pod zaštićenim područjima u Srbiji. On je dodao da je jedan od preduslova prijema Srbije u Evropsku uniju da ima najmanje 12 odsto površina pod zaštitom prirode, te da ih Srbija trenutno ima šest odsto.

Da bi se na ovom području zaista očuvala prirodna vrednost, zaštićeno područje je povereno na upravlјanje Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva“ koja će morati da sprovodi mere zaštite i unapređenja ovog zaštićenog područja.

 

 

PREDEO IZUZETNIH ODLIKA «KARAŠ-NERA» - OSNOVNE VREDNOSTI

Osnovne vrednosti PIO «Karaš – Nera» čine očuvani napušteni meandri Karaša i rečna staništa Nere, peščare i stepe, koja su prioritet za zaštitu u srednjoj Evropi, kao i najupadlјiviji predeo dinskog relјefa u Srbiji. Reka Nera predstavlјa ekološki koridor od međunarodnog značaja, koja teče duž granice Srbije i Rumunije, povezujući Karpate i Panonsku niziju.

Najvažniji predstavnici flore su dvoštitasta šaš i močvarni maslačak, kojima je ovo jedino stanište u Srbiji. Značajne vrste bilјaka su i šilјata zuka, zmijski jezik, dimnjača, kalužđarka i gorocvet.

Najznačajniji predstavnici retke i ugrožene faune insekata su jednodnevke i kameni cvetovi u brzim vodama Nere, kao i panonski skakavac i mravlјi lav, retke vrste vitalnihpopulacijana peskovima i uz Karaš. Osobenost Nere čini i prisustvo riba karakterističnih za brdske reke, dvoprugaste uklijei potočne mrene,kao i manića, retke i ugrožene vrste. Herpetofaunu ovog područja karakterišu stepski smuk) i stepski gušter. Dolina Nere je jedino poznato stanište žabe travnjače i poskoka u Vojvodini. Kao najvažniji predstavnici bogate i raznovrsne faune ptica grablјivica ističu se patulјasti orao, kliktaš, krstaš, stepski soko, zmijar i riđi mišar. U mrtvajama Karaša gnezdi se patka njorka, vrsta sa svetske Crvene liste. Peščarska staništa nastanjuju retke i ugrožene vrste glodara, od izuzetnog nacionalnog i međunarodnog značaja za zaštitu, tekunica i slepo kuče). Najveća i najgušća populacija tekunice u Srbiji nalazi se u okviru ovog područja, na lokalitetu Mali pesak.

 

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Zaštićeno područje „Karaš – Nera“ nalazi se u južnom Banatu i sastoji se od tri prostorne celine: „Karaš“, „Nera“ i „Mali pesak“.

Prostorna celina „Karaš“ obuhvata deo velike mrtvaje Karaša kod Kajtasova, nastale prokopavanjem kanala DTD.

„Nera“ obuhvata ceo tok istoimene reke u Srbiji, s tim što su usled neodgovarajućih podloga, katastarski opisane samo najvažnije celine istoimene reke i njenog priobalјa kod Kusića, Vračevog Gaja i na ušću u Dunav.

„Mali pesak“ obuhvata travna peščarska i stepska staništa duž leve obale Karaša, od Grebenca do Banatske Palanke, kao i mrtvaje Karaša sa leve strane kanala DTD, koje se prostorno nadovezuju na Mali pesak.

 

 

POVRŠINA PIO „Karaš – Nera“

Područje PIO „Karaš – Nera“ obuhvata površinu od 1541,27 ha.Od toga, 1459,74 hamože se iskazati na osnovu katastarskih podataka. Ostalih 81,53 haje reka Nera, čiji tok je u velikoj meri pomeren od kad je izrađen katastar. Iz tih razloga, savremeni položaj reke Nere ne poklapa se sa prikazom u katastru i ne može se na taj način opisati. Ukupna površina Predela izuzetnih odlika „Karaš – Nera“ iskazana je na osnovu grafike.

Top of Page