Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
geoportal

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Oktobar 2021
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
Nema slike
Obeležava se prvog ponedeljka u oktobru i svake godine ima drugu temu. Svetski dan staništa je od velikog značaja za podizanje svesti javnosti u oblasti planiranja buduće urbanizacije radi očuvanja biološke raznovrsnosti predela, a naročito zaštite i održivog korišćenja divljih vrsta flore i faune i njihovih staništa.
Datum :  nedelja, 03 oktobar 2021
4
Nema slike
Svetski dan zaštite životinja obeležava se 4. oktobra još od 1931. godine. Počelo je u Firenci na konvenciji ekologa. U to vreme ovaj dan se proslavlјao kao dan sv. Franje Asiškog, sveca zaštitnika životinja i životne sredine. Vremenom je izgubio svoje versko obeležje i odavno predstavlјa praznik svih lјubitelјa i zaštitnika životinja bez obzira na veru i naciju. Udruženja za zaštitu životinja globalno obeležavaju ovaj dan kako bi povećale svest o problemima životinja i podstakle ljude na razmišljanje o tome kako se odnose prema životinjama.
Datum :  ponedeljak, 04 oktobar 2021
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je nastavio uspešnu saradnju sa Pedagoškim fakultetom u Somboru koji školuje buduće nastavnike i vaspitače. Pedagoški fakultet u Somboru je najstarija učiteljska škola - fakultet u Srbiji, ima dugu tradiciju koja traje 243 godine. Srpska učiteljska škola je osnovana 1. maja 1778 godine, i tada se zvala Norma.

U utorak 19. oktobra 2021.godine dr Oliver Fojkar, biolog i filmski autor iz zavoda je održao predavanje studentima ovog fakulteta na temu: „Izazovi u zaštiti prirode u Vojvodini“. Studenti su imali priliku da čuju više činjenica o trenutnom stanju i aktivnostima Zavoda na zaštiti prirode u Vojvodini. Osim prezentacije emitovana su i dva kratka dokumentarna filma iz produkcije Zavoda: „Nacionalni park - Fruška gora“ i „Vetruške i male ušare ponovo na slobodi“. Zavod je ovom prilikom biblioteci Pedagoškog fakulteta u Somboru poklonio i određen broj svojih štampanih izdanja i fotomonografija (Rezervat Biosfere „Bačko Podunavlje“, Ramsarsko područje Vojvodine „Stari Begej-Carska bara“, Stanje životne sredine u AP Vojvodini, kao i popularna izdanja: „Koje su to ptice gradova“ i „Koje su to ptice na hranilici“).

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode kao stručna institucija obavlјa poslove zaštite prirode i prirodnih dobara, u okviru kojih, pored stručnih poslova, organizuje i sprovodi vaspitno-obrazovne i promotivne aktivnosti u zaštiti prirode. Edukacija iz oblasti zaštiti prirode i životne sredine je jedan od najdelotvornijih načina podizanja svesti javnosti o značaju očuvanja sveukupnog biodiverziteta, geodiverziteta i raznolikosti prirodnih staništa. Ovakav vid edukacije ima poseban efekat ako se uzme u obzir da se radi o budućim učiteljima i vaspitačima, koji će znanje prenositi našoj deci.

Nа pоdručјu Spеciјаlnоg rеzеrvаtа prirоdе "Оbеdskа bаrа", u subоtu 16.10.2021. gоdinе, Мlаdi istrаživаči Srbiје u sаrаdnji sа uprаvlјаčеm ЈP „Vојvоdinаšumе" i Pоkrајinskim zаvоdоm zа zаštitu prirоdе, rеаlizovali su rаdni dаn zа prirоdu uz učеšćе 50 mlаdih vоlоntеrа iz cеlе Srbiје. Revitalizovana su vlаžna stаništа nа lоkаlitеtu Vеliki vоk gdе se nalazi еdukаtivni punkt sа šumskоm kоlibоm, štо је dео višеdеcеniјskоg prоgrаmа "Pоvrаtаk Ibisа" nа Оbеdskој bаri.

Pre početka radnog dela akcije, volonteri su od strane organizatora upoznati sa osnovnim prirodnim vrednostima zaštićenog područja i značajem aktivnih mera zaštite ugroženih i osetljivih staništa. Tokom tročasovnog rada, rеvitаlizоvаnа je dеprеsiја Vеlikоg vоkа u dužini оd 160 mеtаrа i širini оd 10 mеtаrа, na severozapadnom delu Kupinskih grеda. Uklоnjеnо je invаzivnо žbunjе i drvеćе (bаgrеmаc i pеnsilvаnski јаsеn), kао i nаplаvinе vеgеtаciје. Ukupnо је iz dеprеsiје uklоnjеnо оkо 4 tоnе оrgаnskе i drugе mаsе, štо jе znаčајnо rаstеrеtilo bаrski еkоsistеm Vеlikоg vоkа i prоdubilo njеgоvо dnо. Krеirаnа su pоgоdnа vlаžnа stаništа u dеprеsiјi kоја ćе tоkоm plаvnоg pеriоdа predstavljati pоvоlјnе uslоvе zа živоt vоdеnih оrgаnizаmа. Оmоgućеnо је tаkоđе dа sе dеprеsiја u plаvnоm pеriоdu kоristi kао turističkа stаzа.

     

Na području Specijalnog rezervata prirode "Obedska bara", u subotu 16.10.2021. godine, Mladi istraživači Srbije u saradnji sa upravlјačem JP „Vojvodinašume" i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, realizuju radni dan za prirodu uz učešće 50 mladih volontera iz cele Srbije. Vršiće se revitalizacija vlažnih staništa na lokalitetu Veliki vok gde je formiran edukativni punkt sa šumskom kolibom, što je deo višedecenijskog programa "Povratak Ibisa" na Obedskoj bari.

   

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, u čijem sklopu se nalazi i Prirodnjačka izložba je i ove godine podržao manifestaciju „Dečja nedelјa". Organizator manifestacije je Udruženje „Život kao inspiracija", uz podršku Grada Novog Sada. Moto ovogodišnje Dečje nedelje je: „Dete je dete, da ga volite i razumete" . U terminu održavanja manifestacije od 4. do 10. oktobra 2021. godine Zavod je širom otvorio svoja vrata i omogućio besplatan ulaz svoj deci na Prirodnjačku izložbu.

Prirodnjačku izložbu je do sada posetilo više desetina dece, na veliko zadovoljstvo i domaćina i dece. Deca su kroz projekciju više ekoloških filmova u amfiteatru Zavoda i priču o retkim i ugroženim životinjskim vrstama stekla nova znanja o tome kako se čuva i štiti priroda u Vojvodini.

Radno vreme izložbe tokom manifestacije je od 10.00 do 18.00 časova. Tokom trajanja manifestacije i boravka na Prirodnjačkoj izložbi važe sve mere borbe protiv virusa Kovid 19.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode se i ove godine predstavio na Novosadskom sajmu EKOLOGIJE 2021, koji je održan od 18 do 24. septembra 2021.godine. Bili smo suizlagači sa resornim Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine i Zavodom za urbanizam Vojvodine.

Svoj rad Zavod je predstavio kroz dva predavanja koja su održana u utorak 21. septembra 2021.godine. Održana su sledeća predavanja: Očuvanje prirode u slivu reke Save kroz međunarodnu saradnju na upravljanju invazivnim stranim vrstama (projekat Sava TIES), uz projekciju dokumentarnog filma: Plavozeleni svet reke Save (15 minuta), a predavač je bio Marko Đapić, stručni saradnik za zaštitu prirode (šumski ekosistemi) i Zaštita i obnova ekološke povezanosti na području rečnog koridora Mura-Drava-Dunav putem međusektorske saradnje (projekat Lifeline MDD), a predavač je bio Marko Tucakov, koordinator poslova međunarodne saradnje. Posetiocima štanda je podeljen i veliki broj lifleta zavoda: Lična karta PZZP, Prirodnjačka izložba PZZP, Projekat Sava TIES, Projekat Lifeline MDD, bukmarkeri zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Vojvodine...

Zavod je prikazao i veliki broj dokumentarnih filmova iz svoje produkcije, a neki od njih su: Zaštićena prirodna dobra Novog Sada, Reka života – Dunav, Konji Krčedinske ade, Potiski biser, Park prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva", kratki eko filmovi o radu zavoda: Stepski soko uspešno vraćen u prirodu, Orao belorepan vraćen u prirodu, Vetruške i male ušare ponovo na slobodi, Ptice pevačice - uspešno vraćene u prirodu i mnoge druge.

Novosadski sajam je saopštio da je 88. Međunarodni poljoprivredni sajam, 53. Međunarodni sajam lova i ribolova i Sajam ekologije uspešno realizovani i završeni, obzirom da još uvek vlada virus Kovid 19. Ističu da je nastupilo oko 800 izlagača iz 17 zemalja i da je organizovano i 9 kolektivnih izložbi. Nadamo se da će sledeće godine Sajam biti organizovan slobodno bez posebnih mera vezanih za Korona virus i druge bolesti.

Područje koje obuhvata koridor Mure, Drave i poplavno područje centralnog dela toka Dunava, upisano je danas na Svetsku listu rezervata biosfere Uneska, čime je Rezervat biosfere „Mura-Drava-Dunav" u pet država, postao najveće priznato prirodno dobro na svetu pod međudržavnom zaštitom.

Ovo je jedna od najznačajnijih inicijativa u poslednjih 30 godina koja se odnosi na zaštitu prekograničnog područja. Rezervat je primer očuvanog rečnog ekosistema punog različitih bilјnih i životinjskih staništa i vrsta. Uz podršku Uneska, proglašenje Rezervata biosfere će dodatno naglasiti prednosti zaštićenih područja, kao globalno prepoznatih za razvoj turizma, očuvanje prirode i restauracije.

Područje se prostire na 931.820 hektara. Države na čijoj je teritoriji već ulažu napore u njegovo očuvanje, a imaju i iskustva u zajedničkoj implementaciji velikih međunarodnih projekata u oblasti zaštite prirode koje sufinansira Evropska unija.

Međunarodni koordinacioni savet Uneskovog programa „Čovek i biosfera", proglasio je ovo područje na 33. sednici koja se održava u Abudži, u Nigeriji, a na zajednički predlog Srbije, Mađarske, Austrije, Slovenije i Hrvatske.

Nosilac procesa nominacije u Republici Srbiji je Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine.

foto: Jaroslav Pap

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode će se i ove godine predstaviti na Novosadskom sajmu „LORIST 2021", od 18 do 24. septembra 2021.godine. Bićemo suizlagači sa resornim Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine i Zavodom za urbanizam Vojvodine, na zajedničkom štandu u Master hali.

Svoj rad zavod će prezentovati kroz dva predavanja koja će se održati u utorak 21. septembra u 12 časova na zajedničkom štandu. Biće održana sledeća predavanja:

- Očuvanje prirode u slivu reke Save kroz međunarodnu saradnju na upravljanju invazivnim stranim vrstama (projekat Sava TIES), projekcija dokumentarnog filma: Plavozeleni svet reke Save (15 minuta), Alen Kiš, stručni saradnik za zaštitu prirode (šumski ekosistemi) i Marko Đapić, stručni saradnik za zaštitu prirode (šumski ekosistemi) i

- Zaštita i obnova ekološke povezanosti na području rečnog koridora Mura-Drava-Dunav putem međusektorske saradnje (projekat Lifeline MDD), Marko Tucakov, koordinator poslova međunarodne saradnje

Zavod će prezentovati i prikazati veliki broj dokumentarnih filmova iz svoje produkcije, a neki od njih su: Bele rode moje ravnice, Zaštićena prirodna dobra Novog Sada, Reka života – Dunav, Konji Krčedinske ade, Potiski biser, Park prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva", Kratki eko filmovi o radu zavoda: Stepski soko uspešno vraćen u prirodu, Orao belorepan vraćen u prirodu, Vetruške i male ušare ponovo na slobodi, Ptice pevačice - uspešno vraćene u prirodu i mnoge druge.

Posetiocima sajma će biti podeljen i veliki broj lifleta zavoda: Lična karta PZZP, Prirodnjačka izložba PZZP, Projekat Sava TIES, Projekat Lifeline MDD, bukmarkeri zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Vojvodine...

Posetite nas na Novosadskom sajmu u Master hali – čekamo Vas.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode podržava početak kampanje „Ne pali strnjiku" koja je od izuzetnog značaja za očuvanje biodiverziteta u AP Vojvodini.

Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa Ministarstvom polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Globalnim fondom za životnu sredinu – GEF organizuje kampanju „Ne pali strnjiku!", s cilјem podizanja svesti javnosti o velikoj opasnosti i potencijalnoj šteti koju može prouzrokovati praksa nesavesnog spalјivanja strnjike na otvorenom prostoru.

Palјenje žetvenih ostataka na otvorenom davnašnja je agrotehnička mera kojoj se protivzakonito pribegava kako bi se izbegli neophodni troškovi, ali se, umesto ušteda, time stvara velika opasnost za okolinu, zagađuje životna sredina, nanosi šteta polјoprivrednom zemlјištu i ugrožava biodiverzitet.

Spalјivanje žetvenih ostataka na otvorenom je strogo zabranjeno po osnovu više zakona, a za prestanak ovakve izuzetno štetne prakse potrebno je jačanje svesti javnosti i razumevanje da je savesno i odgovorno ponašanje pojedinca osnov naše bezbednosti i zaštite biodiverziteta Srbije.

Promotivna kampanja „Ne pali strnjiku!" predstavlјena je 25. avgusta 2021.godine na konferenciji na Zlatiboru. U okviru kampanje, Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa partnerima u narednom periodu organizovaće edukativne skupove u Požarevcu, Valјevu, Bačkoj Topoli, Sremskoj Mitrovici, Nišu, Arilјu i Jagodini, s obzirom da je prema informacijama dobijenim od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na teritoriji ovih lokalnih samouprava tokom prethodnih godina zabeležen veći broj požara na otvorenom.

Orao belorepan naleteo je danas, petak 6.avgusta 2021.godine, na putnički voz koji je saobraćao na relaciji Subotica - Sombor - Novi Sad.

Dok je voz prispevao u stanicu u Somboru, radnik železnice - skretničar primetio je da se na prednjem delu voza nalazi ogromna ptica, te je pri tom i vrlo savesno odreagovao tako što je odmah zaustavio voz. Radnici železnice uspeli su da na vrlo pažljiv način skinu pticu sa voza, a potom su pozvali Pokrajinski zavod za zastitu prirode.

Orao je usled naletanja na voz zadobio teže povrede na desnom krilu.

Ptica će biti zbrinuta u prihvatlištu ZOO vrta Palić gde će joj se pružiti neophodna nega i lečenje.

Ovim putem se zahvaljujemo radnicima železnice na brizi i savesnom postupanju.

PZZP - Ilija Miljković

Dana 30. jula 2021. godine u odmaralištu Crvenog krsta, na prostoru Predela izuzetnih odlika "Vršačke planine", obeležen je Međunarodni dan čuvara prirode, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine i upravlјača zaštićenog područja JKP „Drugi oktobar".

Cilј ovog dana je da se čuvari iz različitih zaštićenih područja upoznaju sa aktuelnim stanjem i mogućnostima saradnje čuvara zaštićenih područja na nacionalnom i međunarodnom nivou, da se sagledaju mogućnosti i razvoj saradnje sa drugim organizacijama i ustanovama koje obavalјaju poslove zaštite prirode, informišu o radu čuvarske službe u zaštićenom području, kao i da se kroz neposredan razgovor i druženje razmene zapažanja i iskustva sa terena.

Ispred Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode na skupu su održali predavanja mr Nikola Stojnić na temu „Očuvanje vrsta i staništa" i Ilija Milјković sa temom „Značaj i uloga čuvara zaštićenih područja u procesima zbrinjavanja strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta divlјih životinja".

Top of Page